Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej "Sztuka Natury" Toruń 2011 | International Festival of Wildlife Photography "The Art of Nature" Torun 2011

„Oczami śląskich fotografów” – Wystawa fotografii przyrodniczej Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody

Miejsce ekspozycji – Ratusz Staromiejski

Wernisaż – 9 grudnia 2011, godzina 16.30

Wystawa czynna do 31 grudnia 2011

Autorzy zdjęć: Romuald Cichos, Janusz Gajdas, Robert Garstka, Rafał Gawełda, Bogusława Jankowska, Andrzej Jeziorowski, Artur Jurkowski, Zuzanna Kacperek-Karetta, Marcin Karetta, Łukasz Koba, Lesław Kostkiewicz, Maria Kuc, Łukasz Łukasik, Paweł Niemiec, Mariusz Oszustowicz, Michał Piekarski, Dariusz Przybyła, Krystyna Puszyńska-Stasiak, Sebastian Słonina,  Grzegorz Smolarczyk, Paweł Smolik, Jerzy Stasiak, Marek Szczepanek, Marek Śniegoń, Zygmunt Urzędnik, Wojciech Wandzel, Janusz Wojcieszak, Marek Wtorek

Wystawa „Oczami śląskich fotografów” zorganizowana przez Okręg Śląski Związku Polskich Fotografów Przyrody, to czwarta z kolei ekspozycja. Wcześniejsze edycje w latach 2003, 2005 i 2007 cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających, dlatego organizatorzy zdecydowali się na kolejna jej edycję. Obecna złożona jest ze 150 zdjęć w formatach 40×60 i 60x90cm autorstwa 28 członków Okręgu Śląskiego ZPFP. Prace te ukazują najpiękniejsze zakątki naszego kraju oraz bogaty jeszcze świat dzikiej przyrody – roślin i zwierząt. Śląskie, beskidzkie i opolskie knieje oraz łąki i jeziora to miejsca najczęściej odwiedzane przez fotografików, choć nieobce są im również rozległe bagna biebrzańskie, wydmy Słowińskiego Parku Narodowego czy tatrzańskie szczyty. Łącząc dobrą znajomość warsztatu z rozległą wiedzą przyrodniczą, twórcy starają się gromadzić bogaty materiał, który z artystycznym kunsztem ukazuje świat naszej przyrody widziany oczami śląskich fotografów.

Związek Polskich Fotografów Przyrody jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem twórczym. Powstał w 1995r. z inicjatywy, nie żyjącego już, wybitnego fotografa przyrody Leszka Krzysztofa Sawickiego. Skupia amatorów i profesjonalistów – miłośników przyrody i fotografowania. Celem Związku jest m. in. promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej, propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody, współuczestniczenie w ochronie przyrody, zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej i współudział w tworzeniu kultury narodowej. Powyższe cele realizuje między innymi przez organizowanie spotkań, wystaw, konkursów, festiwali fotografii, plenerów mających na celu propagowanie fotografii przyrodniczej, a także piękna przyrody i działań na rzecz jej ochrony.

Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej IFWP. Okręg Śląski ZPFP istnieje od 1996r., aktualnie liczy 40 członków. W dorobku członków Okręgu jest wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, ilustracje w książkach, albumach, kalendarzach oraz liczne artykuły w wydawnictwach przyrodniczych.

Sponsorzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Spółka PTK Centertel – operator komórkowy ORANGE, P.H.Z. BALTIMPEX TELECOM, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

W ciągu ostatnich 2 lat eksponowana była w kilku miastach Województwa Śląskiego, w 3 parkach narodowych: Magurskim, Słowińskim i Karkonoskim oraz w Połczynie Zdroju w Województwie Zachodniopomorskim.

Skocz do góry

Napisz swój komentarz

Musisz się zalogować aby móc komentować.  • Festiwal został sfinansowany przez Gminę Miasta Toruń.

  • Zdjęcia Gości Festiwalu